Tänd ett ljus för Världsdiabetesdagen

14 november är det Världsdiabetesdagen – då ska vi tända ett ljus för världens diabetiker. Vet du hur många diabetiker det finns i världen och i Sverige?

World Diabetes Day startades av International Diabetes Federation och WHO 1991 för att uppmärksamma att diabetes ökar stort i världen. Från och med 2007 är också FN med i arbetet att bekämpa ökningen av sjukdomen. FN antog den 20 december 2006 en resolution där diabetes lyftes som ett hot mot den globala hälsan. Unikt – eftersom det är den första icke smittsamma sjukdomen som får denna status. Genom resolutionen pekar FN på allvaret i den pandemiska utbredningen av sjukdomen i världen och manar nationerna att agera för att öka kunskapen om och bromsa utvecklingen av diabetes.

Att dagen för firande är den 14 november beror på att Frederick Banting är född den dagen, det var han som tillsammans med Charles Best upptäckte insulinet. Temat för 2009-2013 är utbildning och prevention.

Text kopierad från http://www.suchomel.se/hem/2010-11-01.html Tack Anna!